Monday, June 17, 2024

3446. Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Bước chân khổ hạnh.

Hành giả Minh Tuệ

Dấu chân trần an lạc
Giữa vòng vây ta bà
Người đi như hành giả
Mòn bước chân hạnh tu
 
Người đi người cứ đi
Giữa biển trời gian trá
Bước chân gầy thanh thản
Người mỉm cười bao la
 
Còn hoài mãi nơi đây
Gót sen giữa bùn lầy
Người vén hồn run rẩy
Lạnh tà ý châu thân
 
Chắp tay vái tứ phương
Áo vá chân trần đen
Người bỗng thành biểu tượng
Ôm bình bát nhún nhường
 
Đường đời vốn đá sạn
Liệu chân người có đau
Liệu đoàn người rồng rắn
Khiến người thôi tĩnh lặng
 
Một mai về lại núi
Khổ tu và ẩn tu
Xa hồng trần tục luỵ
Thời mạt pháp ao tù…


Nguyễn Thị Thanh Bình