Sunday, June 23, 2024

3458. TRẦN HOÀI THƯ (1942-2024) Ba bài lục bát.

Trần Hoài Thư - Phạm Cao Hoàng
(Tại nhà PCH, 1 tháng 5. 2022)

CÒI TÀU HỤ NHỚ ĐINH CƯỜNG


Kể từ bạn bỏ đi xa
Con tàu vẫn đến nhà ga mỗi ngày
Còi tàu vẫn vút lên mây
Cớ sao, thưa bạn, hôm nay quá buồn?
Tàu ngừng chở tiếp hoàng hôn
Làm sao chở hết nỗi buồn tôi mang?
 
New Jersey, 29/6/2017


Phạm Cao Hoàng   Kim Mai   Ngọc Yến   Cúc Hoa
Đinh Cường   Trần Hoài Thư.
(Tại nhà Trần Hoài Thư, 12 tháng 5. 2013)


QUA ĐÊM TẠI NHÀ PHẠM CAO HOÀNG 

Khuya rồi lấp lửng cơn say
Tôi và bạn chỉ còn hai, cuối cùng
Basement, hai chỗ nằm
Kẻ sofa, người tấm màn đặt lưng
Đêm thanh vắng, đêm vô cùng
Bỗng dưng Khu Sáu như  chừng ở đây
Hình như ngoài đêm Virginia
Còn nghe âm vọng Qui Hòa Qui Nhơn

  

Virginia, 12/1/2016

 

NGÀY GẶP LẠI PHẠM CAO HOÀNG


Bạn ta vẫn như ngày xưa
Một chỗ nằm không đủ vừa tấm thân
Nhà nhiều phòng ngủ đặt lưng
Sao lại mền trùm trên chiếc sofa? (*)
 
Virginia, 12/1/2016

(*) Đêm 12/1/2016, bạn bè từ nhiều tiểu bang khác nhau về Virginia ở lại nhà PCH để chờ hôm sau tiễn đưa Đinh Cường về nơi an nghỉ cuối cùng.


Nguyễn Đình Thuần   Phạm Nhuận   Phạm Cao Hoàng   Trần Hoài Thư
Đặng Đình Khiết ( Tại Studio Trương Vũ, 13.1.2016)