Monday, June 24, 2024

3459. KC NGUYỄN Hạn kỳ

Google images
 

Chùm hoa nhỏ nói sẽ ra đi
một thứ hạn kỳ
nơi tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hiện hữu
đường chân trời nếu nắng chìm mãi mãi
ánh sáng chỉ là ý tưởng
nhạt. mơ hồ
 
em không nói
nhưng người ở lại lẫn người đi
mài sắc giác quan
chạm hơi thở ấm của người kia vào từng góc sâu thân thể
trí nhớ chưa quên lời chùm hoa nhỏ
trong khi trái tim đáng thương
miệt mài một thứ dã tràng
 
một ngày hay nhiều ngày
bất chợt chùm hoa nở trong vườn cỏ mọc
trí nhớ miệt mài tìm kiếm
nhưng trái tim lớn khôn đã biết
hạn kỳ
nơi tất cả ra đi
và đường chân trời đứng sững
nơi hơi ấm cùng da thịt
là nghĩa trung thực nhất của tình yêu
 
năm tháng đã từ lâu
mỏi mòn, khô chát
để giải khuây
trái tim tìm lường gạt mới cho mình
 
kc Nguyễn