Friday, July 14, 2017

19. Thơ ĐINH CƯỜNG Ba đoạn ghi khi ra thăm cánh rừng sau nhà


Trong ảnh: Đinh Cường – Photo by PCH – May 8, 2014


Nương ánh nắng ra thăm rừng cây lặng
có cành cây như nhánh rung
mới biết có nhánh cây mừng tôi không nói
chỉ khẽ động rung như dây đàn thùng

ôi nếu có tiếng đàn thùng của Lộc
biết đâu tôi theo em xuống phố trưa nay [1]
tiếng đàn thùng những đêm Đà Lạt
và tiếng hát quyện vào nhau Lê Uyên

ra thăm rừng. rừng khô muôn nhánh đợi
một người đi quạnh quẽ quanh năm
nương ánh nắng suối đóng băng thầm gọi
hòn cuội ơi thức dậy có người tìm …

Virginia, January 16, 2015
Đinh Cường
(1939-2016)

[1] 
Theo em xuống phố trưa nay     
đang còn chất ngất cơn say     
Theo em bước xuống cơn đau     
bên ngoài nắng đã lên mau …    
( Vũng lầy của chúng ta - ca khúc Lê Uyên Phương )

January 16, 2015 - dinhcuong

Để nhớ (Lê Uyên) Phương - dinhcuong