Friday, August 4, 2017

69. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Ở New Jersey, gặp lại Phạm Văn Nhàn


Photo by Phạm Cao Hoàng – New Jersey, May 7, 2017

sau chiến tranh chúng ta là những người sống sót
còn gặp lại nhau là đủ vui rồi
đêm ở New Jersey
nhắc với nhau về những ngày tháng xa xôi
về người bạn đề thơ trên vách tường năm ấy (1)
về người bạn lên Pleime rồi chẳng bao giờ trở lại (2)
về người bạn mấy lần bị thương ở Bình Định Qui Nhơn (3)
về cà phê quán sớm bên đường
về căn nhà cửa không bao giờ khóa
từ chiến trường
bạn trở về nơi đó
lặng lẽ ngồi nơi chiếc bàn bên cửa sổ
viết truyện thời chiến tranh
viết thật nhanh - mai còn đi hành quân
viết cho kịp - biết đâu không còn gặp lại bạn bè khu sáu
và bạn tôi như thuyền không bến đậu
ngày ở cao nguyên đêm xuống đồng bằng
ôi một thời đi giữa chiến tranh
sống và chết chỉ cách nhau trong tích tắc
sau chiến tranh chúng ta là những người sống sót
còn gặp lại nhau là đủ vui rồi
cụng ly nào! -  mai mình lại chia tay

Phạm Cao Hoàng
New Jersey, May 7, 2017
(1)       Lê Văn Trung:
Tình không không cửa không nhà
Lòng như mây trắng bay qua biển chiều...

(2)       Nguyễn Phương Loan, tử trận ở Pleime năm 1969
(3)       Trần Hoài Thư

Phạm Văn Nhàn – Phạm Cao Hoàng
Photo by Tô Thẩm Huy. New Jersey, May 7, 2017