Sunday, December 17, 2017

268. Thơ ĐINH CƯỜNG Và đọc một bài thơ

Hồ Đa Nhim, Đơn Dương - Nguồn: http://didauchoigi.com


Không có gì trên núi chiều nay
gió ở đâu chừng không lên tới
( Nguyễn Dương Quang )

Nơi đây núi ở xa không thấy
mà rừng cây thì chập chùng vây
mùa này cây như gai đâm lên
những nhánh khô sao buồn quá đỗi

một người cứ như là quẩn quanh
tuổi già cùng bao nhiêu nỗi nhớ
chiều núi khô đâu phải Đơn Dương
nơi ấy mây trắng chiều thấp xuống

đêm nghe gió về. nghe vượn hú
hai chàng trai tuổi mới ba mươi
cùng ngồi nhìn hoang vu khuya khoắt
một người đã bỏ ra đi trước

để một người còn lại chiều nay
đọc chiều núi khô. mà nước mắt ...[*]

Virginia, December 18, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)

[*] Chiều núi khô - thơ Nguyễn Dương Quang