Friday, March 30, 2018

500. Thơ HÀ THÚC SINH Lửa tro

Ảnh: Google image


Gửi  Luân  Hoán

Lang thang lắm nẻo chốn quê người
Tìm thấy bàn chân chưa Hoán ơi
Thấy báo cho nhau mừng với nhé
Kẻo mai mốt nữa sẽ xa xôi

Bên này thỉnh thoảng còn nghe vọng
Tiếng pháo gầm đêm phía dưới đồi
Tiếng đạn cắc cù tiếng điếc đặc
Chuyện xưa y hệt thức trêu ngươi

Tụi mình thuở ấy đầy trai trẻ
Tuyết tuyết hồng hồng rượu đập chai
Thách với nhân gian thấy nước mắt
Chiến trường tiếp những cuộc vui này

Hoán chẳng thấy chân đành chịu vậy
Nhưng đêm mình mộng thấy Tản Viên
Còn đầu dính cổ Ngài thầm nói
Thì lửa trong tro ủ để dành

HÀ THÚC SINH
3-2018