Friday, March 30, 2018

THUYỀN VIỄN XỨ Thơ Huyền Chi Phạm Duy phổ nhạc Tiếng hát Lệ Thu

THUYỀN

VIỄN XỨ

Thơ Huyền Chi
Phạm Duy phổ nhạc
Tiếng hát Lệ Thu
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: