Sunday, May 27, 2018

THÁI HIỀN 4 ca khúc


THÁI HIỀN
Đây thôn Vỹ Dạ
Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel
Tiếng đàn tôi
Trăng sao rớt rụng

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: