Wednesday, August 29, 2018

743. HỒ ĐÌNH NGHIÊM Lẩn lút baymt đoá trăng tàn ln lút bay
Thanh Tâm Tuyn

Mt “nđc gixin đưc giu tên” viết e-mail gi mình:

Tôi biết anh đã hai mươi năm, không sm không mun. Tôi đc gn hết nhng gì anh viết, chng khen chng chê. Tôi chlà mt ngưi đc bình thưng, nghĩa là tôi không quan tâm ti nhng quan nim ca anh vcõi riêng: Viết làm gì? Viết cho ai? Ti sao viết? Vân vân và vê vê. Tôi nghĩ ngi, xem đó chng qua là mt phương tin dùng tri lòng và cách anh tri lòng khiến tôi bt cht vui bt cht bun khi đi mt. Và như vy, vi chút n tưng đó, gieo cho tôi skiên nhn đtìm đc nhng sáng tác ca anh. Tôi thc shi tiếc khi biết anh đã tbcon đưng to hình, nếu anh còn vvi, biết đâu chng scó bc tranh đp. Và tht ddàng cho tôi khi đnghdùng tin đmua ly nó, shu cái thành quhi hocó ký tên anh. Mt hosĩ, hcó dbthuyết phc không anh?

Điu mà tôi strình bày sau đây có thkhiến anh ái ngi, anh do danh đn đo. Và thú tht tôi cũng đã tng đn đo, mt ba hôm tôi gt bnó đi. Tôi dùng cm ch“mt đc gixin đưc giu tên” vi hy vng nó khiến anh bt đi sáy náy suy nghĩ vu vơ. Rào đón quá! Mt thì giquá! Hn anh strách thế. Anh có li dn truyn khá ltrong khi tôi quen vi khuôn khmt bài lun văn mu mc, có nhp đ, ti thân bài mi vn chung mt kết lun. Sn, tôi cũng mo mui thưa, mt vài truyn ca anh có cái kết thúc khiến tôi ht hng. Tôi tnh, giá mà tôi là ngưi viết truyn y tôi scviết dài cái tình hung đa phn gi mra nhiu li thoát.

Nhp đđã xong, tôi xin vào phn ct lõi ca bc email đưng đt. Sau ba tháng vào ra bnh vin này nhà thương n, kết quhsơ mang tên tôi (xin đưc giu tên) đưc ghi chú rt lum thum. Vn tc, cô đng cho đtn giy: Tôi bchng him nghèo (li xin đưc giu nhm), bnh không có thuc cha và chết thì chng rõ còn bao lâu. Tin vào shuyn nhim thì cmt năm mà làm mt lòng thưng đế thì sbgi tên vào mùa đông ti. Vy đó, tôi vn còn giđưc ssáng sut khi viết nhng dòng chnày cho anh. Tôi không đem theo cái hoang mang nào ckhi thưa chuyn cùng anh. Trưc, sau. Lâu, mau thì tôi cũng làm cuc đi xa. Nhng ngày nm vin dt dcho ngưi ta săm soi phân cht truy tìm chính danh thphm, con em tôi đã “bi” cho chnó mt lô sách truyn cũ khi đến thăm, ulo tinh thn. Mt lô sách, khi khng khi không tp truyn ngn ca anh đòi thoát ly rt xung nn sch như lau như ly hay bn tp vô svi trùng? Rt mình ên kêu cái xoch. Con em tôi nht lên và đó là cun “ăn nm” dài lâu trên tay tôi nht. Mt tôi yếu đi vì nhng dòng chca anh, tôi đc chm do nh hưng ca thuc an thn khiến díu mt, không đanh nm tay lôi ti du chm cui. Đôi dòng tiu sghi bìa sau khiến tôi làm bài tính nhm, như vy anh ln hơn tôi khong vài tui. Chmt vài nhưng đã là khong cách mênh mang. Anh còn loay hoay thong dong ngày li ngày trong lúc tôi đang đng tê ngưi bên trin vc. Nhãn tuyến tôi nhìn xung cuc đi hn skhông xanh như màu đng chiếu vào mt anh. Chng đi ti thi đim cc chênh vênh này, trưc đây tôi hng tin là mi chúng ta đu có riêng cho nó mt căn phn, mt cung cách ng xtrưc nhng vn nn. Viết văn, anh đâu nglà thnghip dĩ kia vô tình đã khiến anh thêm bn bt thù hoc thêm thù bt bn. Tôi là kxa l, tuyt chưa nhìn thy anh ngoài đi nhưng tôi mong đưc anh xem là mt ngưi bn n mt, nếu có th. Và khi đưc tròng chiếc áo thng thnh kia, tôi đttin đđưa ra li đngh, anh hãy in thêm mt tp truyn ngn na, tôi xin biếu anh ba ngàn tin M(3000) đthanh thonhng chi phí vmt in n, ta như tin vin phí nhm trkhi sanh con. Đa con anh schào đi trưc khi tôi nhm mt. Có đưc không anh? Tôi chng đưa ra mt điu kin nào c, không luôn mt hàng chin trang đu: “Tp truyn này hình thành do bi tm lòng mt ngưi nphương xa không thích đưc gi tên. Xin đưc cám ơn. Tác gi”. Vô ích.

Nếu buc phi có điu kin thì tôi sgn lòng đkcho anh nghe mt mnh đi vn nát ca tôi. Githnó gây xúc đng cho anh thì anh có quyn nhào nn hư cu thêm khi viết thành truyn. Có bao gianh tgia hn, rng ti ngang thi đim y thì buc phi hoàn thành mt tác phm đang viết ddang? Tôi khác, tôi biết ngang đâu thì mình thc sxuôi tay. Tôi đã nhcô em chuyn gi mt ít tin vVN giúp đnhng gia cnh khó khăn qua hi tthin và tôi cũng yêu cu hchú thích: Mt kvô danh.

Kvô danh này xin ngng đây. Tôi biết anh chng vô cm đim hơi lng tiếng. Tôi nghĩ anh shi đáp dù không my tin anh sbng lòng vic nhn tin đin thêm mt đu sách. Sao thi bui này ngưi ta đâm phry sách truyn vy anh?

Chúc anh mnh kho, viết đưc nhng điu tâm đc. Tm bit.

* Tm bit nghĩa là còn nuôi hy vng nhìn ngó li. Cui mt bn chúc thư, chia chác nhng tài sn vt cht ngưi ta có dùng chVĩnh Bit không anh?
  
Mình ngi thngưi trưc màn hình trng xoá. Mình có kinh nghim, thưng thì đi mt vi xúc cm, nhng gn sóng nhp nhô y đã cưp đot mình stp trung. Bun, vui p ti, nó khiến bn loay hoay vng di, cách tt nht là bn chđi mt nguôi ngoai. Bmc máy đy, xô ghế đi pha mt tách trà xanh, gilơ “con tr” cursor cnhp nháy hi thúc. Bn có đý, nhp tim bình thưng ca kkhông bun vui shoà nhp ăn khp vi con trmt hin, hin mt?  Nhiu ngưi nói máy móc vô tri ghlnh, hchng ưa đi mt vi computer. Mình tng mang thý nghĩ y, nhưng giđây khi ngó chăm vô “nhp đp” đu đn ca cursor, mình tin đó là biu tưng ca mt linh hn, mt chng nhn sng th. Mt cái máy đã tt nghn, đã bvi trùng thâm nhp, đã cháy cng, đã vô phương cu cha, đã chết đi thì nó schưng cái mt vuông đen thui cho bn ngm trong tch lng. Cm giây đin, nhn nút On Off cho cxá, thm chí gin hn dn mnh nó xung bàn, “ngưi tình” vn ngoan cnhm mt. Bn mang chôn nó ngoài thùng rác có in cái logo đtái sinh ca svsinh thành phmà lòng nhăn nhúm mt ni bun không bút mc nào txiết. Bao bun vui, bao ni lòng, bao thành tht, bao la di, bao con ch, bao thơ văn, bao thư đi tin li, bao đa chhư không… tt thy đng lot ra đi chng tht li giã t. Hôm qua bn là thng ngưi đi gia ôm gimt kho tàng giàu slà thế, vy mà hôm nay bn trng tay. Vô thường.

Mình đc nhiu ln bc đin thư không thgi là black-mail y. Con chut kéo lên kéo xung, con trnhp nháy mu tcui. Mt du chm hi. Mình không ăn gì, mình đã ung cn ly trà xanh, c na chai nưc sui trong vt và bun ming pha thêm cc cà phê đen. Ra bao lơn phì phà điếu thuc-có-hi-cho-sc-kho-bn. Hi kiu gì kcc thế? Không hút thì ngưi bn thn đu óc mm, mà ém khói thn dưc thì ngưi linh hot và trí não bt đu ngo ngoe nhn biết đâu là lá vàng đâu là cây xanh đâu là ct đâu là gió đi ngang gi li da gà trên tay trn. Nhiu kvn nuôi dưng cái ác cm khi ngó ti mt đa-gi-này-vn-còn-hút-thuc. Không ngubin, bn hãy bình tâm nhìn li đi, biết bao nhiêu tác phm nghthut thuc loi bt tđli cho trn gian nhiu đnh kiến này mà tác gicưu mang nó, sn sinh nó ra đu nương nhvào khói thuc trong quá trình vt ln vi mê mui. Mt th“khói huyn vươn lên cây”. Nhnhà, e cũng chbiết vàng tay đt thuc như hình nh trong nhc tin chiến đy thơ mng.

Mình rt mun in thêm mt tp truyn. Trong trí mình đã mưng tưng ra cái hình bìa, tuyn màu đen, chtrng kiu chân phương, nh, sc nét, khiêm tn, đơn gin. Ngưi nhìn ngm smc lên ý nghĩ: Mt mbia? Mt nơi cáo thvnhng cuc lìa xa, vô phương đoàn t. Không phi sao, bn thân mt cun truyn đang ln hi khiếm din? Hãy chí tình khi viết ti khung cnh mt nghĩa trang. Và rut, khong 250 trang in trên giy báo vàng xn, thgiy quen thuc luôn nm trên sách truyn ngoi quc.

Rt mun. Bun ngmà gp chiếu manh. Ngưi “xin giu tên” sn lòng ban cho nhà ngươi điu mu nhim đthocơn mng rdi. Vy thì nhà ngươi chcó hai cách: Ưng hay không ưa. Và la chn cách nào đi na thì ngươi cũng nên kíp trli “ko ngưi ta chko ngưi ta trông”.

Thưa ch,

Du biết nhthua đôi ba năm tui, tôi vn dùng chchđxưng hô khi hi đáp bc đin thư chgi cho. Đó là cc rưu ngt mà tkhi tp tành viết văn đến ginày khdi tôi đưc ung, đưc nếm th. Cám ơn tm lòng bao dung chtrao, cám ơn “rưu nào mà ung không say?” Tôi đã chếnh choáng. Có hai hng ngưi, cái tâm cm ca hkhi mưn rưu đdc lòng schia: Vui mng ung cn chén đoàn viên. Bun bã vô hn chuc rưu gii su. Thú tht là tôi đang trong trng thái thhai. Sut ccuc đi tôi chưa bao giđón nhn mt lá thư gn như tuyt mnh ta thế. Tôi chm trli cho chlà vì vy. Cái hình nh cht“khi khng khi không cun truyn y mình ên thoát ly rt xung” gieo cho tôi cái ý tưng đó là mt cuc bc thăm tình chơn là sát na ca đnh mnh. Nhưng mà dù có gii thích cách nào đi na thì tôi muôn năm không quên lòng thương ca chdành cho nhng hàng chmi mt ca tôi. Tôi tâm s: Rng cái phn thưng quý giá nht dành cho đa viết văn, không gì khác hơn là scm thông tphía tha nhân. Hơn cscm thông, chcòn ban phát mt nghĩa clà xúi dc, ym trtôi “đthêm mt đa con”. Li cám ơn tôi snói chng mang ti đưc điu gì c. Nó tm thưng quá. Tôi xin có li đngh: Tôi snhn stin chtrao, và thay vì “trvin phí sau khi sanh con” tôi smua vé máy bay, tìm ti bnh vin và sngi xung bên giưng chđhan hi nhau, đnhìn ngó nhau, đthu givào lòng nhau mt nhân din quá đi ttế. Điu cn kíp là xin chđa ch, vùng min chđnh cư, mt cái đich đng ti cho du đó là Alaska bt ngàn giá băng. Tôi ưc ao đưc gp mt ch, hy vng nhiu, dù thông thưng mt phnhái ngi đklnhìn ra vtiu tuho đang mang. Tôi đi ng, luôn trong trí mình đng chiếu mt khuôn mt vi nhiu dung mo. Và tôi ctin, chlà ngưi shu mt nhan sc thanh tú. Xin chsm có quyết đnh đtôi thu xếp lch trình nghtrong chlàm. Chưa khi nao tôi háo hc như hôm nay. Mt cu bé lòng rn ràng đưc mnm tay dn ti ngày tu trưng là tôi đây, không ai khác. Mong chan vui. Thân mến.

Thưa Anh,

Tôi xem thư anh viết cho chtôi và tôi có bn phn phi thông báo: Chtôi đã ra đi khuya hôm qua. Chsđưc hotáng vào ngày mai sau mt ngày đt nhà quàn và tôi dtính sxé mt đôi trang trong tp truyn ca anh đgi cháy cùng. Là ngưi Vit, tôi tin ti duyên phn và smng. Trong lúc bun đau này tôi chng biết nói gì. Mong anh thân tâm an lc. Kính. Em gái ngưi vô danh.

Mình tt máy. Mình ra bao lơn thp thuc hút. Cây xanh, lá vàng. Gió đi ngang thm thì tiếng vô ngôn, gi li tái tê trên da tht. Mình xin làm khó dbn: Có bao gi, mt đôi lúc bn nhìn nhn tht rõ ràng, thân xác bn mang thc slà mt cõi không, trng tri, qunh vng? Chẳng được diễm phúc như vầng trăng bị mây đen vây khốn. Người bạn tựa một chiếc lá, rụng xuống, quay mòng nhẹ hẫng trước khi trở về với mặt đất âm u cỏ sầu.

HỒ ĐÌNH NGHIÊM
Lundi de Pâques

Tranh Võ Đình