Wednesday, August 29, 2018

744. Thơ LÊ VĂN TRUNG Vui lên tôi ơi!

Ảnh: Google image


Vui lên đi ! Chớ buồn chi
Đời ta còn một chuyến đi cuối cùng
Ta về với gió cùng trăng
Với mây đầu núi với sương ven rừng
Ta về cuối bải đầu truông
Nghe con vượn hú dưới thung lũng buồn
Nghe chiều tiếp những hoàng hôn
Nghe giun dế gọi linh hồn đi hoang
Rằng sát na cũng vô cùng
Rằng thiên thu cũng phù vân ảo huyền
Vui lên dẫu nhớ cùng quên
Cuộc tan hợp cũng mong manh bụi hồng
Vui lên đi ! Xin đừng buồn
Hẹn mai này cuộc tương phùng cõi chung.

LÊ VĂN TRUNG