Monday, September 17, 2018

779. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Ở một nơi không quen mà rất quen

Photo by Phạm Cao Hoàng, Đà Lạt, tháng 9.2017


Nơi  có những  người xa lạ mà như đã quen thân
Nơi có những người chưa gặp nhau mà ngỡ gặp nhau từ tiền kiếp
Nơi có một sợi dây vô hình nhưng vững bền nối kết
Từ thời thanh xuân mãi đến lúc tuổi già
Nơi mà chúng ta xem đó là mái nhà
Để những kẻ   từng có mặt cùng nhau bồi hồi nhớ lại
Nơi mà thời gian không sao cướp đoạt
Nơi mà vạn dặm thành tấc thành gang
Nơi mà nỗi vui buồn được xẻ  chung nhau
điếu thuốc cơ hàn nhả ra khói tình tri kỷ
Nơi đó là nơi nào, ở đâu, bạn nhỉ
Có phải là miền Nam, ở cõi văn chương !?


TRẦN HOÀI THƯ