Saturday, December 8, 2018

889. Thơ HỒ ĐÌNH NGHIÊM Thân không yên (Khi nghe tin nhập viện, xuất viện)

Ảnh: Google image

Tuyết vây sắc trắng màu vĩnh cửu
Không tiếng động nào thảy êm chôn
Mùa lễ nhích gần bên thềm lạnh
Lùa theo gió vấp hờn căm thêm.

Đêm ta để cửa chong đèn đợi.
Người khách xa nào sẽ đến đây?
Ta đợi vì nghe ngoài ngõ trúc,
Có con chim khách kêu chiều nay.

Chiều xưa ngồi kề vai thi sĩ
Ngươi biết chăng hai bà trùng tên
Ta Bích lớn mà ngươi nhỏ vậy
Nhớ đôi lần diện bích thân, tâm.

An lạc chừng như xa ngoài cõi
Chia tay nhau chẳng hẹn đoàn viên
Nghe im lặng mà sống,
Nhìn trời đất mà vui.
Hãy như người từng trải mỏi mê về
Lúc tàn khuya
Nhà hương hoả tối mốc.
Còn ai không, có gọi chỉ thêm buồn.

Hôm nay nghe tin người đột quỵ
Sá gì một bóng vẫn Ta Về
Cuộc phiêu lưu tinh thần bị liệt
Nùi lộ trình rối chẳng phăng ra.

Ở xa đọc thơ người như niệm
Những hằng tin cơn hạn thiếp trôi
Trời nổi gió trên đầu cây. Tạo vật thốt cười.
Trận cười ngất ngất.

Tạo vật cười như nó hằng thế
Khật khưỡng thay tiếng còi ambulance
Nhà thương nhà ghét là gạch nối
Quá đỗi gần cho anh cho em

Ta nhớ dăm ba hình ảnh cũ,
Lờ mờ như nhớ lại tiền thân.
Đời ta khi trước vui vầy thế
Bỗng thảm thương nghìn nỗi ngói tan.

Gió lờn rờn mê mỏi ru hời
Trăng cô quả bấy lâu dầu dãi.
Ngóng ra ngoài con đường mốc trắng
Rồi mai khí tượng thắp mặt trời

Ơi anh Tô Thuỳ Yên thân mến
Biết bao lần chúng ta Thắp Tạ
Đời sống cọ xát thanh kim loại
Tuần hoàn cho xiết đốm lửa vui

Cố quên lấy được một đôi điều
Không biết gọi thế nào dẫu là tạm gọi…

Hồ Đình Nghiêm
8 tháng 12.2018
Chữ nghiêng là thơ của Tô Thuỳ Yên.

Hồ Đình Nghiêm và Tô Thùy Yên