Tuesday, February 19, 2019

1003. Tranh TRƯƠNG VŨ Gokayama Trong Cách Nhìn Biến Đổi: sơn dầu trên bố, 36" x 48", thực hiện nàm 2009.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Nhân xem video về ngôi làng Gokayama ở Nhật trên Trang Văn Học Nghệ Thuật Phạm Cao Hoàng, tôi nghĩ đến một bức tranh lớn đã vẽ về ngôi làng này năm 2009, sau một chuyến đi Nhật. Hình ảnh ngôi làng cũng như đời sống thanh tao tuyệt đỉnh của dân làng gây một cảm kích và xúc động lớn cho tôi. Tuy nhiên, khi vẽ bức tranh đó, tôi luôn thay đổi. Tôi muốn sống được trong ngôi làng đó, nhưng không thể sống được như những người Nhật tuyệt vời này. Tôi biến đổi ngôi làng theo cách nhìn của tôi. Tôi cho trồng bông tulips thật nhiều, cho đất đai sần sùi hơn, cho màu mè ấm áp hơn,.. Dĩ nhiên, nó bớt đi cái vi tế, cái thanh lịch cao độ của người Nhật ở đó, và nếu họ thấy bức tranh này chắc họ không vui. Tôi vẫn xin gởi đến các bạn bức tranh chỉ như một chia sẻ tình cảm của một anh họa sĩ lúc đó chỉ mới vào nghề.

TRƯƠNG VŨ

Gokayama Trong Cách Nhìn Biến Đổi: sơn dầu trên bố, 36" x 48", 
thực hiện nàm 2009.