Monday, July 15, 2019

1192. NGUYỄN ĐỨC SƠN 5 bài lục bát

Bìa Tạp chí VĂN (Sài Gòn), số 123 & 124  
1 tháng 2.1969 (Xuân Kỷ Dậu)


KHU OANH KÍCH TỰ DO

giữa khu rừng cháy đen thui
một ông lão thượng mang gùi qua mau
máy bay rà thấp đàng sau
tôi nhìn mây nổi trắng phau trên trời


CỎ KHÓC

Tặng Phạm Công Thiện,
Bửu Ý và Thanh Tuệ

nửa đêm tán gẫu chưa tàn
bạn bè đực cái quanh bàn muốn xiêu
khen chê ta nói càng nhiều
ngàn năm xa mãi một điều trọng tâm
ta về dưới bóng trăng câm
lắng nghe cỏ khóc âm thầm trong ta


ĐI THĂM VƯỜN CỦA ANH HIỀN

tặng Nhơn và Tùng

xế chiều ba đứa thăm anh
thấy ong lặng lẽ bay quanh khoản vườn
chống hai tay ở cạnh sườn
tôi nghe hạnh phúc đang trườn trong tôi


KHÔNG THỂ NÓI

tặng anh Bùi Giáng,
thân yêu và kính mến dù…không thể nói

chiều qua xóm vắng thăm lan
rừng xa đưa tiếng thông ngàn vi vu
ta về hát nhỏ như ru
bóng trăng quạnh quẽ soi mù lối đi
dưới chân cỏ nói thầm thì
trên cao trời có biết gì hơn không


ĐƯA PHƯỢNG LÊN XE ĐÒ
TỪ B’LAO VỀ BÌNH DƯƠNG

tiễn em một sớm lạnh căm
biết đâu mìn hố xa xăm đường dài
tóc huyền phủ kín bờ vai
cho em ngồi giữa vòng đai của tình

NGUYỄN ĐỨC SƠN
Tạp chí VĂN (Sài Gòn), số 123 & 124 – 1 tháng 2.1969 (Xuân Kỷ Dậu)