Tuesday, July 16, 2019

1193. Thơ BÙI GIÁNG Chiêm bao / Bình minh / Ấy ai

Chân dung Bùi Giáng - dinhcuong


CHIÊM BAO 1
  
Chiêm bao hội thoại ngân dài
Ý trong tờ mộng nhớ ngày Việt Nam
Đi về tinh thể đa mang
Ầm trang sử lịch dư vang khuynh thành
Đi về giông bão long lanh
Phiêu bồng giữa cuộc tan tành cuối cơn
Miêu Cương mạc ngoại xanh rờn
Cát se hoàng lục hoa gờn gợn trêu
Chiêm bao chín suối thu vèo
Gió mông lung nổi mây đèo giăng ngang
Chiêm bao chín bệ đá vàng
Lẫy lừng rơi rụng cho nàng phiêu du


CHIÊM BAO 2

Chiêm bao từ bấy tới nay
Nào trăng phố thị nào mây hoa cồn
Thịnh triều ân lộc chon von
Song trùng cường dõng bôn chôn tặng người
Chiêm bao dốc tuột môi cười
Làm thơ tái tặng cho Đười Ươi ca


CHIÊM BAO 3

Chiêm bao trong thịt ngoài da
Tủy xương ở giữa ruột rà trăm năm
Nào người đảo tứ điên tam
Phù du phương cảo ngó dòm cái chi?
Chiêm bao chín suối lầm lỳ
Hoàng tuyền xây dựng nhu mỳ bộ xương


CHIÊM BAO 4

Chiêm bao trái đất ngậm cười
Làm thơ tái tặng cho người chịu chơi
Chiêm bao phồn thịnh da trời
Điệu cười rủ rỉ cho đời xum xuê
Điệu cười một tỉnh mười mê
Cuồng ca loạn vũ môi trề trề môi


BÌNH MINH 1

Bình minh tao ngộ dị thường
Vào nguyên thủy giục mộng trường đoạn ngân
Đi về tuyết lệ hồng trần
Ngữ ngôn ký thác tử phần chở che
Bình minh phố chợ hiên hè
Cảo thơm lần giở giấc hòe hoàng hoa
Bình minh nắng giục mật tòa
Chép tờ xây dựng tuyết ngà ngọc phơi


BÌNH MINH 2

Chín phương trời tuyết ra bông
Trong nguồn thủy thảo đất đồng khai nguyên
Hắc phong hải ngoại uy quyền
Vẫn không đủ dựng lệnh truyền biển dâu
Ngàn hoa từ ngọn sơ đầu
Về thiêm thiếp gọi mối sầu tư kêu


BÌNH MINH 3

Đi về mây gió về theo
Đá vang tiếng ngựa ngọn đèo đầu khe
Đầu truông nắng dựng hội hè
Ngàn hoa mộng tưởng há dè sử xanh


BÌNH MINH 4

Ve chai điệu mọc mời chào
Phồn hoa nhy nữ chốn nào nơi đây
Niết Bàn thiết lập đầu tay
Thiên Đường quấn quít từ ngày sang đêm


ẤY AI 1

Ấy ai lần ấy chui rào
Hái hoa lá nụ đầu trao cho người
Ấy người ngọc diện khôn nguôi
Lệ hồng lên mắt điệu cười bán khai
Hùm thiêng sư tử thở dài
Nghìn thương vạn tiếc cho tài tử dâng
Ấy ai chin lớp mười tầng
Nghìn thu nhạc múa chim vần vần xoay


ẤY AI 2

Ấy ai trong ngọc ngoài ngà
Ấy ai trong máu ngoài da thịt vàng
Ấy người da đỏ da đen
Thành thân di lặc hoặc hăng hái chào
Ấy người da trắng phong tao
Thành thân uy dũng dạt dào máu me
Thượng thừa trúc mọc bờ tre
Thành thân tam muội vàng hoe du hành
Xa xôi trời rộng mây xanh
Thần tiên ấy ấy thập thành ấy ai

BÙI GIÁNG
(PCH đánh máy lại từ tập bản thẻo chép tay do nhà thơ Phạm Nhuận lưu giữ)