Monday, September 9, 2019

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: CHỈ LÀ ĐỒ CHƠI Tạp bút © Trịnh Y ThưGIỚI THIỆU SÁCH MỚI


Văn Học Press
22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978
email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press

Trân trọng giới thiệu:

CHỈ LÀ
ĐỒ CHƠI
Tạp bút © Trịnh Y Thư


Bìa © Đinh Trường Chinh
Văn Học Press xuất bản, 9/2019
272 trang, giá bán $25.00
Sách in màu trên giấy trắng

Tìm mua trên:
Barnes & Noble
Search Keywords: Chi la do choi
Hoặc bấm vào đường dẫn sau:
https://www.barnesandnoble.com/w/chi-la-do-choi-trinh-y-thu/1133349567?ean=9781078710305