Friday, October 18, 2019

1272. Chân dung nhà văn Áo PETER HANDKE Giải Nobel Văn Học 2019 - Được vẽ bởi họa sĩ người Thụy Điển NIKLAS ELMEHEDChân dung nhà văn Áo
PETER HANDKE
Giải Nobel Văn Chương 2019


Được vẽ bởi họa sĩ người Thụy Điển NIKLAS ELMEHED