Friday, April 17, 2020

1537. GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TÌNH NGHĨA MẸ CHA Thơ nhiều tác giả do Luân Hoán & NXB Nhân Ảnh sưu tầmGIỚI THIỆU SÁCH MỚI

TÌNH NGHĨA
MẸ CHA
Thơ nhiều tác giả
do Luân Hoán & NXB Nhân Ảnh sưu tầm


Sách dày 540 trang gồm những bài thơ viết về cha và mẹ của 167 tác giả. Trình bày: Lê Hân & Nguyễn Thành. Tranh bìa của họa sĩ Lê Phổ. Đọc bản thảo: Vy Thượng Ngã & Nguyệt Mai.  Nhà xuất bản Nhân Ảnh, 2020.

Trong phần LỜI THƯA ĐẦU SÁCH, nhà thơ Luân Hoán viết: "Những bài thơ trong phần sưu tập hầu hết đã được in trong các thi phẩm riêng của tác giả. Tôi thật sự không thể xin phép từng người. Mong rằng tác giả cũng như những người thẩm quyền thứ lỗi"...

Một cuốn sách rất đáng có trong tủ sách gia đình. Muốn có sách liên lạc với Lê Hân: han.le3359@gmail.com     (408) 722-5626