Monday, June 1, 2020

1608. TRIỆU ĐÓA HOA HỒNG Russian version Songwriter; RAIMONDS PAULS (Người Latvia) Ukrainian singer: INA LORAKTRIỆU ĐÓA
HOA HỒNG
Russian version
Songwriter; RAIMONDS PAULS  (Người Latvia)
  Ukrainian singer:        INA LORAK 
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: