Friday, September 30, 2022

2610. CHIỀU NEW DELHI • Nhạc và lời PHẠM CAO HOÀNG • Ca sĩ NGỌC QUY

Một con bò trên đường phố New Delhi - Google images

CHIỀU NEW DELHI

Nhạc và lời 

PHẠM CAO HOÀNG

Ca sĩ 

NGỌC QUY

Hòa âm 

LÊ QUANG ĐẠT


Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem.

https://www.youtube.com/watch?v=etkCSldCXwM