Tuesday, October 11, 2022

TIN BUỒN Nhà thơ CUNG TRẦM TƯỞNG vừa qua đời vào ngày 9 tháng 10 năm 2022 tại Minnesota (Hoa Kỳ), hưởng thọ 90 tuổi