Friday, December 15, 2023

3157. Thơ Hoàng Xuân Sơn - Nguyễn Đức Nhân.Hoàng Xuân Sơn

BỤI


phất trần
tôi phủi bụi
tôi
phong long còn ám ảnh đời
lu câm
bụi. hay nắng gió.
lửa
phần
đốt nhau từng ngọn bất nhân tình đời
biết rằng
thua thiệt muôn nơi
sáng ra tranh tối bời rời
cỏ
hoa
kiểm kê một dúm lòa xòa
cái trăng em mọc
cái tòa tôi nghiêng
ô hay
bụi nào ch
ng phiền
náo riêng hạt bụi nằm yên mắt người

 

GIỌT BUỒN NÀO


Giọt buồn là giọt đung đưa
Nhiều khi nắng sớm
Lại nhòa mắt thâm
Đêm không ngủ rất ân cần
Trao nhau
Một chút huyền ân
Của đời
Cơn ho nào đắm đuối tôi
Nghe trong sức thở
Có lời khảo âm
Ngươi là ai là ai          [lạc]
Thần
Mà câu thơ vang lời ngân rừng chiều
Chiếc lá
[Ồ]. ngực lá
Liêu xiêu
Trái tim chế tác ngọn thiều dây run
Mạch tôi trao hết
Vô ngần
Thì động, tĩnh cũng một lần
Yêu
Thương.

 

h o à n g x u â n s ơ n
@hxs.5&6dec23


 

Nguyễn Đức Nhân

ÁNH MẮT SAO MAI

 

bầu trời khuya nghiêng chênh chếch

cỏ dụi mắt trong sương

đóa hồng nhung    ngái ngủ

hoa mộc lan  chẳng vì ai   tỏa hương   thầm kín

sao mai đến trước hiên nhà    lấp lánh   như mắt biếc

cỏ dụi mắt trong sương

sao mai đến trước hiên nhà    lấp lánh   như mắt biếc

đóa hồng nhung    ngái ngủ

sao mai đến trước hiên nhà    lấp lánh   như mắt biếc

hoa mộc lan  chẳng vì ai   tỏa hương   thầm kín

sao mai đến trước hiên nhà    lấp lánh   soi

soi vào ngực tôi

trong ngực tôi   tiếng gà eo óc   khuya    trống vắng

trong ngực tôi   làn gió nhỏ   đi hoang   cao nguyên khuya    trở lạnh

tôi   nhìn sao mai   đắm đuối     khuya

cỏ dụi mắt trong sương

tôi   nhìn sao mai   đắm đuối    khuya

đóa hồng nhung   ngái ngủ

tôi   nhìn sao mai   đắm đuối    khuya

hoa mộc lan  chẳng vì ai   tỏa hương   thầm kín

sao mai nhìn tôi   tôi nhìn sao mai

ánh mắt cô đơn    không hẹn ngày   phân rã

nhìn nhau    lấp lánh   khuya

sao mai   thấy gì trong ngực tôi    nhìn không chớp mắt

tôi nhắm mắt    lắng nghe   ngực tôi    cảm giác mơ hồ

ồ -- trong ngực tôi    

mối tình    trầm tích

ồ -- tôi đã yêu ánh mắt sao mai    từ    tuổi dậy thì

nhìn nhau thôi    xa lắc   xa lơ

nhìn  nhau bên bờ vũ trụ

 

2023

NGUYỄN ĐỨC NHÂN