Thursday, May 2, 2024

3356. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Buốt giá cơn về.

Ảnh minh họa - Google images

Đời lụn tàn như bấc
Trầm thì sắc rẩy run
Cơn ho nào choáng váng
Đặc quánh những đất bùn

Ta hết rồi nghe nhau
Tôi nói với khoảng trống
Loạn thị con mắt màu
Chỉ thấy tràn hang động

Đêm vỡ tuyến vỡ núi
Đường gầy lên tháp cao
Đừng hỏi vì sao đá
Đôi khi khản giọng gào

Thanh âm và cuồng nộ
Lặng im và tử hình
Có ngọn dao không bén
Mà cứa rền tâm linh

Có phải mỗi một chút
Va nhau tự lọc lừa
Tôi thèm sen an tịnh
Phai hồng cơn gió đưa

Thì buồn trời thăm thẩm
Sâu hút những phiên về
Mỗi một đời một chặng
Âm thầm. và buốt tê

h o à n g x u â n s ơ n
27.3.24
[5:41 AM]