Thursday, June 6, 2024

3433. Trang tưởng niệm Nhà văn/Nhà thơ Trần Hoài Thư.

Trần Hoài Thư (1942-2024)
Ảnh Phạm Cao Hoàng - Virginia, tháng 4.2022

01. Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH Gánh đời buông xuống. 
02. Duyên
DUYÊN kẻ lạ ở thiên đường.
03. Đặng Kim Côn
ĐẶNG KIM CÔN Tiễn anh TRẦN HOÀI THƯ
04a. Đặng Tiến (Thái Nguyên)
ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên) Trần hoài Thư.
04b. Đặng Toản

ĐẶNG TOẢN Người chọn trôi theo dòng sông 

05. Đinh Trường Chinh

Chân dung Trần Hoài Thư
06. Hoàng Xuân Sơn
HOÀNG XUÂN SƠN Hẹn lại.
07. Lãm Thúy
LÃM THÚY Nói thay người đi.
06. Lê Ký Thương
LÊ KÝ THƯƠNG “Chất Trần Hoài Thư”
09. Lê Hân
LÊ HÂN Nhớ anh Trần Hoài Thư.
10. Lê Thị Hoài Niệm
LÊ THỊ HOÀI NIỆM Nhớ về Văn/Thi sĩ Trần Hoài Thư.
11. Lê Văn Trung
LÊ VĂN TRUNG Niệm khúc.
12. Luân Hoán
LUÂN HOÁN Thay khói hương.
13. Lữ Kiều
LỮ KIỀU Chàng thi sĩ viết văn
14. Ngọc Bút
NGỌC BÚT Chút kỷ niệm với Thư Quán Bản Thảo và nhà văn Trần Hoài Thư.
15. Nguyên Minh
NGUYÊN MINH Nghiệp hành
16. Nguyễn An Bình
NGUYỄN AN BÌNH Dẫu biết trăm năm là hữu hạn.
17. Nguyễn Âu Hồng
NGUYỄN ÂU HỒNG Bóng anh xiêu đổ bên bóng tháp.
18. Nguyễn Đình Hiếu
NGUYỄN ĐÌNH HIẾU Giấc mơ với Trần Hoài Thư
19. Nguyễn Đức Nhân
Nguyễn Đức Nhân HAIKU. GỞI THIÊN NHIÊN HUYỀN NHIỆM
20. Nguyễn Minh Nữu

NGUYỄN MINH NỮU Ghé thăm nhà Trần Hoài Thư lần cuối
NGUYỄN MINH NỮU Trần Hoài Thư: Người của di sản văn học Việt Nam.
21. Nguyễn Quang Chơn
NGUYỄN QUANG CHƠN Thư gửi Trần Hoài Thư.
22. Nguyễn Sông Ba
Nguyễn Sông Ba VỀ VỚI MÂY TRẮNG (Kính tiễn anh Trần Hoài Thư(.
23. Nguyễn Thị Thanh Bình
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Khúc niệm cuối cho Trần Hoài Thư.
24. Nguyễn Trọng Khôi
NGUYỄN TRỌNG KHOI Tình xưa - Thơ Trần Hoài Thư Nguyễn Trọng Khôi phổ nhạc, soạn hòa âm và hát (Ca khúc được thực hiện để tưởng nhớ Trần Hoài Thư).
25. Nguyễn Vy Khanh
NGUYỄN VY KHANH Trần Hoài Thư Thời Hải Ngoại.
26. Nguyễn Xuân Thiệp
NGUYỄN XUÂN THIỆP Lời gởi Trần Hoài Thư.
27. Nhã My
NHÃ MY Vĩnh biệt nhà văn Trần Hoài Thư.
28. Như Thương
NHƯ THƯƠNG Trần Hoài Thư... mây trắng về trời.
29. Phạm Cao Hoàng

PHẠM CAO HOÀNG Nhớ căn nhà Khu Sáu Qui Nhơn.
PHẠM CAO HOÀNG Trần hoài Thư theo em.
30. Phạm Văn Nhàn
PHẠM VĂN NHÀN Tình bạn với Trần Hoài Thư.

31. Thành Tôn
THÀNH TÔN Bạn đi.
32. Tô Thẩm Huy

TÔ THẨM HUY Cuộc Đông Du Tiễn biệt Trần Hoài Thư

TÔ THẨM HUY Lời ai điếu - Vĩnh biệt Trần Hoài Thư.và hình ảnh tang lễ. 
TÔ THẨM HUY Trần Hoài Thư một cách ra đi. 
32. Trần Doãn Thúy Khanh
TRẦN DOÃN THÚY KHANH Tưởng nhớ Nhà văn/Nhà thơ Trần Hoài Thư.
33. Trần Doãn Nho
TRẦN DOÃN NHO Trò chuyện cùng Trần Hoài Thư.
TRẦN DOÃN NHO Tưởng nhớ Trần Hoài Thư 
34. Trần Huiền Ân
Trần Huiền Ân THƯƠNG TIẾC TRẦN HOÀI THƯ – TƯỞNG NHỚ CÁC THÂN HỮU…
35. Trần Thị Nguyệt Mai
TRẦN THỊ NGUYỆT MAI Những kỷ niệm cùng anh Trần Hoài Thư và Thư Quán Bản Thảo.
36. Triều Hạnh
TRIỀU HẠNH Vĩnh biệt Trần Hoài Thư

MORE...
 
01. Chia buồn cùng gia đình Nhà văn/Nhà thơ Trần Hoài Thư
Chia buồn cùng gia đình Nhà văn/Nhà thơ Trần Hoài Thư.
02. Đinh Cường
ĐINH CƯỜNG Năm bài thơ cho Trần Hoài Thư.
03. Ngô Thế Vinh
NGÔ THẾ VINH Trần Hoài Thư và Ngọc Yến với con chim chằng nghịch và nỗi nhớ quê.
04. Tác giả - Tác phẩm: Trần Hoài Thư (1942-2024)
Tác giả / tác phẩm : 03. TRẦN HOÀI THƯ
05. Thơ tiễn Trần Hoài Thư của Nhóm bạn Khu Sáu Qui Nhơn ngày xưa
Thơ Trần Hoài Thư - Phạm Văn Nhàn - Lê Văn Trung - Phạm Cao Hoàng.
06. Nghe Trần Hoài Thư đọc thơ bên cánh rừng Scibilia
TRẦN HOÀI THƯ ĐỌC THƠ BÊN CÁNH RỪNG SCIBILIA. (youtube.com)
07. Trang tưởng niệm Trần Hoài Thư do Tạp chí Cỏ Thơm thực hiện
Flipbook TƯỞNG NIỆM NHÀ VĂN/NHÀ THƠ TRẦN HOÀI THƯ (1942-2024